București – Capitala României

Situat în sud-estul României, în Câmpia Romana, Bucureștiul este delimitat în nord de Ploiești, în sud de Giurgiu, la est se învecinează cu Bărăganul iar în partea de vest cu Câmpia Găvanu- Burdea.

Bucureștiul se află pe malurile răului Dâmbovița, care se varsă în Argeș. În partea nordică a orașului se întind mai multe lacuri, cele mai mari fiind Herăstrău, Colentina, Floreasca și Tei. Un loc încărcat de istorie este Parcul Cișmigiu – principalul loc de agrement al orașului.

Capitala României este cel mai populat oraș al tării, al zecelea ca populație din Uniunea Europeană ( 1.883.425 locuitori). De asemenea, este cel mai important centru industrial dar și comercial din tara.

În perioada interbelică, Bucureștiul a fost numit „Micul Paris” datorită arhitecturii elegante dar și atmosferei sale urbane.

Scurt istoric

Prima atestare documentara a Bucureștiului datează din 20 septembrie 1459, într-un hrisov scris „în cetatea București.”, atunci când domnitorul Tarii Romanești, Vlad Țepeș, a aprobat construirea unei noi curți fortificate.

La data de 14 octombrie 1465, Bucureștiul a devenit reședință domnească, conform hotărârii lui Radu cel Mare.

Din considerente politico-militare, în timpul domniei lui Gheorghe Ghica ( 1659-1660) Bucureștiul devine capitala Tarii Romanești. Astfel, garnizoana otomana aflata la Giurgiu putea observa mai ușor reședința din orașul de pe Dâmbovița.

De-a lungul timpului, capitala Tarii Romanești a fost când la București., când la Târgoviște, în funcție de interesele succesorilor lui Ghica. Astfel, în timp ce în București au stat domnitorii favorabili politicii otomanilor, la curtea Târgoviștei au locuit cei ce s-au îndepărtat de colaborarea cu Poarta.

Între anii 1558-1559 la Curtea Veche a fost ridicata Biserica Domneasca, cea mai veche clădire de cult care s-a păstrat în București.

În 1704, Mihai Cantacuzino a construit Spitalul Colțea, cea mai veche instituție de acest fel din București. Forma sa actuala este realizata după 1888, caci construcția inițială a fost avariata de un incendiu și de cutremur.

O alta clădire importanta este Biserica Stavropoleus construita în 1724.

Hanul lui Manuc a găzduit semnarea în 1812 a actului cunoscut ca Tratatul de la București. dintre Rusia și Turcia, prin care Basarabia trecea sub stăpânire rusa pana la 1918.

În 1854 se inaugurează Gradina Cișmigiu, foarte apreciata de către germanul Ferdinand Lassalle care a afirmat ca ” întrece cu mult tot ce poate arata Germania”.

Bucureștiul este primul oraș din lume care introduce iluminatul cu petrol lampant, în 1857, în timp ce la Viena se introduce cu doi ani mai târziu.

Urbea Bucureștiului devine capitala celor doua Principate pe 24 ianuarie 1864.

Una din cele mai importante creșteri din istoria Bucureștilor s-a produs intre anii 1918-1939 – când Bucureștiul a devenit capitala României Mari – populația orașului crescând de la 382 000 la 870 000.

Institutul Național de Statistica a estimat ca la 1 ianuarie 2016, populația capitalei era de 2. 106.144 locuitori, adică 9,4% din populația totala a României.